top of page

Warunki użytkowania i prawa autorskie:

Wszystkie prace, obrazy i teksty na tej stronie są bezpłatne do użytku prywatnego / niekomercyjnego, rozpowszechniania i powielania z podaniem autorstwa.

Prace, teksty i obrazy nie mogą być edytowane ani zmieniane, nawet do użytku prywatnego / niekomercyjnego.

Rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook, Google+, Instagram itp. Jest dozwolone i pożądane pod warunkiem, że autor jest wymieniony (Horst Bulla).

Komercyjne wykorzystanie jest dozwolone wyłącznie za moją uprzednią pisemną zgodą, bez wyjątku.


© Horst Bulla, wszelkie prawa zastrzeżone.

bottom of page